Implementeren van IT oplossingen

Het invoeren van een nieuw software pakket, bijvoorbeeld een ERP- of EPD systeem, heeft grote impact op uw organisatie, processen, medewerkers en financiële middelen. De hoge investeringen in tijd en geld vragen om een zorgvuldige en projectmatige aanpak. U wilt gewoon dat het goed gebeurt.

Wij helpen u in alle fasen van de implementatie; bij het opstellen van de business case, de pakketselectie en implementatie. Met het invoeren van een nieuw pakket wordt een beroep gedaan op het verandervermogen van de organisatie. Onze aanpak kenmerkt zich door strak plannen en sturen op resultaat, maar ook door voldoende aandacht aan actieve inbreng, feedback en begeleiding van management en medewerkers. De implementatie is pas succesvol wanneer het nieuwe software pakket geïntegreerd is in een nieuwe manier van werken.

Ik wil meer weten

Alle expertises