Faciliteren van besluitvorming

Het nemen van besluiten met betrekking tot organisatieveranderingen is een belangrijk en ingewikkeld proces. De impact van deze besluiten zijn meestal groot. Door vele belangen, tegenstrijdige gegevens en onvolledige en/of feitelijke informatie is het lastig objectieve en neutrale besluitvorming plaats te laten vinden.

Het identificeren en bij elkaar brengen van de juiste belanghebbenden, benodigde stuurinformatie met de juiste keuzeopties en dit vervolgens eenduidig en afdoende vastleggen, is een vak apart.

Wij versnellen en verhogen de kwaliteit van uw besluitvormingsproces. We analyseren de informatiebehoeften en plaatsen uw keuzemogelijkheden in de juiste context zodat er draagvlak ontstaat. We ontwerpen criteria en ontwerpprincipes die in de besluitvorming moeten worden toegepast. In combinatie met het opzetten van scenario’s onderbouwen we hiermee de diverse keuzemogelijkheden. Hierdoor worden de juiste besluiten op een zuivere manier afgedwongen. Zo helpen we u gedegen en objectief beslissingen te nemen.

Ik wil meer weten

Alle expertises