Actueel

image

En in dat gat, springt de Lean Sensei!

Processen vormen de basis van iedere organisatie. Een organisatieverandering vraagt niet alleen om een herontwerp van het werkproces, maar ook om een verandering in het denkpatroon van mensen: want mensen werken met processen. Om veranderingen goed en geloofwaardig door te voeren is er commitment benodigd van alle betrokkenen: van bestuurder tot individuele medewerkers. En juist hiermee stoeien veel organisaties. Er zijn veranderideeën en plannen genoeg, maar om deze daadwerkelijk te vertalen naar concrete acties voor medewerkers in het operationele werkproces blijft lastig. En in dat gat, springt de Lean Sensei! 

De Sensei

De Sensei, Japans voor leraar, voert samen met de mensen van de organisatie veranderingen door die passen bij de organisatiecultuur. En inspireert betrokkenen om op een andere manier naar het eigen werkproces te kijken. De toegevoegde waarde van de Sensei is dat hij/zij niet alleen het hele proces en de hele keten overziet, maar ook het hele veranderkundige aspect. Daarmee wordt procesoptimalisatie niet als doel gezien, maar als het middel om tot korte en lange termijn doelen van de organisatie te komen. De Sensei doet dit natuurlijk niet alleen, maar inspireert de mensen uit de organisatie te handelen als change agent. Zo leert de Sensei de mensen uit de organisatie de globale verander ideeën om te zetten naar concrete aanpassingen in het operationele werkproces.

Lean Sensei

Om onze klanten te helpen bij wezenlijke veranderingen op korte en lange termijn trainen wij onze collega’s bij SeederDeBoer in het Lean gedachtengoed. Recent zijn een aantal Lean gecertificeerde collega’s (Breg, Lana en Rens) begonnen met het opleiden van hun eigen collega’s voor de Green Belt training, ter voorbereiding op de Lean Sensei (Lean Black Belt) training die door ProjectsOne wordt verzorgd. 

Hoe staat jouw organisatie ervoor? Is er al ruimte voor continue verbetering van processen om jouw klant zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn? Weten jullie wat de klant verwacht en hoe je verbeteringen door kunt voeren waarmee die verwachtingen kunnen worden overtroffen? We zijn benieuwd naar jouw uitdagingen én succesverhalen en horen graag van je!