Actueel

image

De kracht van het collectief bij continu leren

De wereld om ons heen verandert razendsnel. Soms is dat maar moeilijk te bevatten. Toen ik in 2004 de film ‘I, Robot’ keek, kon ik me niet voorstellen dat robots ooit onderdeel gaan uitmaken van ons sociale systeem. Anno 2018 ziet het er naar uit dat dit in de nabije toekomst weleens werkelijkheid kan gaan worden. Steeds verdergaande technologische ontwikkelingen zijn aan de orde van de dag en hebben impact op de organisaties van nu.

Consultancy Traineeship

Begin september ben ik begonnen als junior data consultant bij SeederDeBoer. Een uitbreiding op het bestaande Consultancy Traineeship, dat past binnen de tijd waarin we leven. Steeds meer bedrijven zien de toegevoegde waarde van Big Data. Momenteel ben ik werkzaam in de financiële sector, binnen een team dat datasets levert om risicomodellen te kunnen laten draaien. Daarmee zit ik midden in een grote digitale transformatie en word ik ondergedompeld in de Big Data. Dit betekent niet langer roepen dat Big Data het nieuwe goud is, maar er daadwerkelijk iets mee doen. Erg gaaf. Naast dat je als junior data consultant op een opdracht zit volg je samen met collega junior consultants diverse trainingen. Dit varieert van codeer- en data analytics trainingen tot gesprekstechnieken. Een goede mix tussen ontwikkelen van hard- en soft skills. Werken bij SeederDeBoer betekent immers continu leren en jezelf ontwikkelen. Het is geweven in de cultuur van het bedrijf. Een goede zaak, vind ik althans. Al snel zag ik de kracht van het collectief. Het motiveert om met anderen naar trainingen te gaan en samen te leren.

Ontwikkelingen vragen dat we onze competenties in het werk up-to-date houden. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Organisaties kunnen werknemers maar in beperkte mate verplichten om in zichzelf te investeren. Voor een groot deel moet de behoefte om eigen competenties verder te ontwikkelen vanuit intrinsieke motivatie uit de medewerkers zelf komen. Wel kun je aandacht besteden aan de leercultuur binnen de organisatie. De focus leggen op het ontwikkelen van een individuele- naar een collectieve leercultuur. Het continu leren wordt op deze wijze geborgd. Maar hoe kun je deze ontwikkeling bevorderen en focus leggen op zowel individueel als collectief leren?

Een collectieve leercultuur

Drie aspecten zijn van belang in de verandering naar een collectieve leercultuur: leiderschap, samenwerking en communicatie. Leiderschap speelt een rol in het faciliteren van kennisdeling. De leidinggevende gaat minder sturen, meer faciliteren en coachen. Medewerkers krijgen op deze manier steeds meer de touwtjes zelf in handen. Samenwerking tussen afdelingen of teams zorgt ervoor dat grenzen binnen organisaties vervagen. Kennis verspreidt zich zo door de organisatie en blijft niet hangen. Medewerkers kunnen hiervan profiteren en zich breder ontwikkelen. Tot slot draagt open en transparante communicatie bij aan kennisdeling. We moeten ons realiseren dat we niet langer zeeën van tijd blijven besteden aan het zelf proberen te vinden van het juiste antwoord. Continu leren betekent juist het voeren van de dialoog en het blijven stellen van vragen. Met het collectief.

Ben jij nieuwsgierig naar ons consultancy Traineeship en wil je meer weten over de diverse trainingen bij SeederDeBoer? Neem gerust contact met mij op, Jasper van Tol.

Bronvermelding:
Heijboer, M., Korenhof, M. & Pantjes, L. (2013). Een krachtige leercultuur voor continu leren. O&O, 6, p. 6-11.