case

NL Mental Care Group

SeederDeBoer helpt Mentaal Beter bij integratie na een overname

SeederDeBoer ondersteunde Mentaal Beter, een toonaangevende, landelijke GGZ-organisatie, onlangs bij de overname van Opdidakt. De overname, ofwel acquisitie, was de eerste stap. Mentaal Beter vroeg SeederDeBoer om ondersteuning bij de integratie van de bedrijfsvoering van beide organisaties. Hoe verliep dat proces? We vragen het de direct betrokkenen.

 Martin de Heer, CEO Mentaal Beter en Sander van den Berg, CFO Mentaal Beter:

“Olie in de machine”

Martin: “Bij een grote overname – in ons geval van Opdidakt – is het belangrijk om kwalitatief goede mensen om je heen te hebben die dit proces begeleiden en structureren. Wij hadden een plan gemaakt dat bestond uit verschillende werkstromen, zoals kwaliteit, IT  en HR. Per werkstroom moet je daar iemand op hebben zitten die coördineert, mensen meeneemt en fungeert als olie in de machine. SeederDeBoer was daar een zeer geschikte partij voor. Met energie, drive en professionaliteit gingen zij aan de slag.”

Sander: “Het was een complexe opdracht die vroeg om een heldere structurering en planmatige aanpak. Omdat er voor de mensen van Opdidakt en ook voor ons dingen zouden veranderen, was het belangrijk om iedereen tijdens het proces goed mee te nemen. Dat betekent veel communiceren: wat gaan we precies doen, waarom is dit nodig? Wij willen graag alle zorg, dus ook voor kinderen en jongeren, onder één dak kunnen aanbieden. Samen zetten we onze schouders eronder om dit zo goed mogelijk te doen.”

Bijzondere combinatie

Martin: “In een paar maanden tijd hebben we de bedrijfsprocessen op orde gekregen, de kwaliteitsorganisatie geüniformeerd en de IT naar één platform gemigreerd. Dat was hard werken, maar omdat er binnen Mentaal Beter en Opdidakt een open cultuur heerst, verliep dat proces vlot. We hebben er met plezier aan gewerkt. Ook door de mensen van SeederDeBoer, die al snel als collega’s aanvoelden en niet als externe consultants. Hun aanwezigheid werd gewaardeerd. Daniël heeft zelfs nog de integratie van een andere, kleinere overname voor ons gecoördineerd. Hij kan zowel op operationeel als op strategisch niveau goed meedenken. Mijn ervaring met SeederDeBoer is dat ze niet alleen kijken naar wat er nodig is op de korte termijn, maar dat ze zaken ook breder zien. Dat is prettig werken.”

Sander: “Daarnaast komen ze snel tot de essentie en luisteren ze goed. Ze combineren intelligentie en veranderingsvermogen met empathie en enthousiasme. Ik vind die combinatie bijzonder en zie die ook niet altijd terug bij andere consultants. We hebben daardoor op een open en prettige manier met elkaar kunnen samenwerken. Ik zou ze bij een volgende overname zó weer inhuren, zonder twijfel.”

Daniël Dekker, consultant SeederDeBoer en Lotte Olminkhof, consultant SeederDeBoer:

”Boven op de bal zitten”

 Daniël: “Ik had een overkoepelende rol tijdens dit traject: loopt alles conform planning? Welke risico’s zien we en hoe mitigeren we die? Waar zijn aanvullende analyses nodig of komen we capaciteit tekort? Je hebt een korte lijn met zowel de raad van bestuur en het management nodig wil je daar goed op kunnen sturen. Het was een klus met een krappe deadline, dus we moesten vol aan de bak. Niet alleen ik, maar ook mijn collega-consultants Lotte Olminkhof, Lotte Huitema, Hanna Sevinga en Louelle van Bergen Henegouw. Met veel aandacht en energie hebben we mensen meegekregen en zaken op de rit gezet, zodat Opdidakt tijdig op de bedrijfsprocessen en -systemen van Mentaal Beter was aangesloten.  Een dergelijke integratie moet leiden tot een maximalisatie van synergie- en schaalvoordeel. Tegelijkertijd verstoor je ook de nodige structuur en routines. Die balans is kwetsbaar en behoeft aandacht, en het pleit voor Martin en Sander dat ze dat bij voorbaat scherp hadden.

De cultuur binnen Mentaal Beter hielp daar ook bij. Er werken veel jonge mensen, die gedreven en flexibel zijn. Je hoeft er, bij wijze van spreken, geen energie in te blazen, die is er al voldoende. Natuurlijk moet je vertrouwen winnen, want een overname brengt altijd veel onzekerheid en verandering met zich mee. Dat betekent continu vertellen wat je gaat doen, en doen wat je belooft. Bovendien waren Martin en Sander zich als bestuurders bewust van de invloed van hun leiderschap. Zij waren zeer ontvankelijk voor onze signalen, en acteerden daar ook op. Ik had een prettige relatie met beiden: open en vertrouwd. Dat hielp enorm. Het was een leuke en interessante klus.”

Verbinding

Lotte: “In zat in het Opdidakt-team, de partij die overgenomen werd. In korte tijd is er veel gerealiseerd en veranderd voor zowel Mentaal Beter als Opdidakt. Het is belangrijk om vooraf te weten welke werkzaamheden en processen het beste uniform gemaakt kunnen worden en welke werkwijze leidend is, maar ook om daar soms van af te wijken, in gesprek te gaan over de verschillende werkwijzen en voor het beste van twee werelden te kiezen. Je kunt van elkaar leren en je dan richten op de best practices van beide kanten. Hier stond men voor open. Ik heb veel gesprekken gevoerd, vragen gesteld, geluisterd en gevoel gekregen bij de wensen en behoeften binnen de organisatie. Als je mensen samen zet, vinden ze elkaar. En dat gebeurde.

In het kader van de integratie heeft Opdidakt in korte tijd een andere contact- en planmethodiek ingeregeld en een grote stap gezet op het gebied van digitalisering. Door COVID-19 gingen ze van alles face-to-face naar (bijna) alles digitaal. Daarnaast is de IT-omgeving gemigreerd, hebben er wijzigingen in de managementstructuur plaatsgevonden en is er een nieuw HR-functiehuis gekomen met ontwikkelpaden. Het was enorm boeiend om deze rol te vervullen. De samenwerking met Martin en Sander maar ook alle andere Opdidakt en Mentaal Beter collega’s heb ik erg gewaardeerd.

We zaten als SeederDeBoer-collega’s verspreid over de organisatie en hadden allemaal een andere rol. Daniël Dekker en Louelle van Bergen Henegouw als Program Office, Lotte Huitema bij de migratie van de EPD’s en Hanna Sevinga en ik in de verschillende integratieteams. Daarnaast zaten we ook fysiek op verschillende locaties om juist de aansluiting en verbinding met collega’s van Mentaal Beter en Opdidakt te krijgen. Ondanks dat wisten we elkaar goed te vinden, we stonden er als team en dat heeft positief bijgedragen.

Meer cases

Cookie toestemming
We gebruiken cookies op onze website. Door verder te gaan op deze site accepteert u automatisch deze essentiële en analytische cookies.