case

Obvion maakt hypotheken sneller, makkelijker en leuker

Veel IT-projecten mislukken of stranden halverwege. Ook Obvion had dat al eens ervaren. Toen het hypotheekplatform vernieuwd moest worden, was er de hypotheekverstrekker veel aan gelegen om dit traject goed te laten verlopen. SeederDeBoer zorgde dat alle partijen goed samenwerkten en het programma een succes werd. Tot grote tevredenheid van Ronald Touwslager, directievoorzitter Obvion: “Ik heb in mijn loopbaan nog nooit meegemaakt dat zo’n grote migratie zo probleemloos is verlopen.”

Sinds jaar en dag werkt Obvion samen met adviseurs als schakel naar de klant. Deze samenwerking wordt verder geïntensiveerd, vertelt directievoorzitter Ronald Touwslager. “Samen met onze adviseurs willen we onze klanten nog persoonlijker en proactiever benaderen en voorzien van relevante informatie over hun lening. Zodat we écht oplossingen bieden en meedenken over de woondromen van onze klanten. Vorig jaar heeft elke klant via e-mail een jaaropgave in de vorm van een gepersonaliseerde videoboodschap ontvangen. In die trant willen we verder gaan met relevante berichtgeving.”

Obvion wil haar processen zodanig inrichten dat zij haar tussenpersonen en klanten zo goed mogelijk van dienst kan zijn. Het onlinekanaal speelt daarbij een belangrijke rol. “Een paar jaar terug ontwikkelden we samen met de Rabobank een hypotheekplatform. Maar na een project van enkele jaren kwamen we tot de conclusie dat we onze eigen weg wilden gaan. We wilden onze eigen keuzes kunnen maken, onafhankelijk van een andere partij.” Ineens stond Obvion er alleen voor. Dat er een vernieuwde keten met hypotheeksystemen moest komen, was zonneklaar. Maar hoe en met wie?

Uiteindelijk besloot Obvion in dit traject samen te werken met diverse leveranciers. Het mid-office was verouderd en moest herbouwd worden. Daarnaast was er een nieuw bijzonderbeheersysteem nodig, een nieuwe brievengenerator en een nieuw adviseursportaal. Voor deze programmaonderdelen werden gespecialiseerde partijen aangehaakt. Ronald Touwslager: “Wij willen wendbaar zijn en snelheid kunnen creëren. Goede partnerships met deskundige leveranciers zijn daarbij heel belangrijk. Maar het valt niet mee om al die partijen goed te laten samenwerken. Alles hangt met elkaar samen, dus iedereen moet goed schakelen. Dit programma was van strategisch belang. We zagen in dat we een sterke programmamanager nodig hadden om het tot een succes te maken. Dat werd Albert Visscher van SeederDeBoer.”

Van die keuze heeft Ronald Touwslager geen spijt. “Albert is een uitstekende programmamanager. Wij hebben heel plezierig samengewerkt en hadden een goede verstandhouding. Hij nam zijn verantwoordelijkheid en haalde de stuurgroep en de programmaboard er op de juiste momenten bij. Daardoor hoefden wij ons alleen met de inhoud te bemoeien als dit strikt noodzakelijk was. Als directievoorzitter wil ik de kaders stellen en de voorwaarden scheppen waarbinnen anderen kunnen excelleren. Ik heb me er bovendien voor ingezet dat de partnerschappen goed van de grond kwamen en de samenwerking goed bleef. De juiste rolverdeling is belangrijk voor een succesvol project, dat is ook hier weer gebleken.”

Ook Hayo Baarspul van SeederDeBoer speelde een belangrijke rol, vertelt Ronald Touwslager. “Hayo verzorgde de projectondersteuning. Bij Obvion hebben wij oog voor detail en zijn wij gewend met veel precisie te werken. Hayo sloot daar perfect bij aan; hij creëerde inzicht en overzicht met gestructureerde en realistische rapportages. In andere projecten word je als stuurgroep soms in de mist gehouden met te rooskleurige rapportages. Maar ik hecht veel waarde aan open en eerlijke inzichten. En die gaf Hayo ons. Ging het niet goed, dan kwam dat direct op tafel, zodat we er werk van konden maken.”

Hypotheken sneller, makkelijker en leuker

Inmiddels staat het nieuwe hypotheekplatform. Ronald Touwslager denkt met een zeer positief gevoel terug aan het traject. “Ik heb in mijn loopbaan nog nooit meegemaakt dat zo’n grote migratie zo probleemloos is verlopen. We zijn 7 september 2015 live gegaan, die datum staat in mijn geheugen gegrift. We hadden gekozen voor een ‘big bang’, dus gingen in één keer volledig live. Natuurlijk stond er een team met opgestroopte mouwen klaar om problemen op te lossen, maar dat was eigenlijk niet nodig. Er waren geen noemenswaardige issues.”

Obvion heeft nu een solide basis om verder op te ontwikkelen. Ronald Touwslager: “Het verschil maak je niet in de backoffice, maar in de interactie met de klant en adviseur. Daarom gaan we in de back- en midoffice diverse services ontwikkelen die Obvion en onze tussenpersonen helpen om de klant nog beter te bedienen. We willen het hele aanvraagproces van onze hypotheken digitaliseren. En voor klanten willen wij hypotheekzaken sneller, makkelijker en vooral ook leuker maken. Zij kunnen binnenkort vanaf hun mobiele telefoon of iPad van alles regelen, en met een muisklik zien wat er met hun maandlasten gebeurt als ze aflossen of extra hypotheek opnemen. Net zoals met internetbankieren. Zo worden hypotheekzaken toch een stuk leuker?”


Albert Visscher is partner bij SeederDeBoer.

“Toen ik in mei 2014 startte als programmamanager bij Obvion was de planning dat het programma eind dat jaar afgerond zou moeten zijn. Maar dat bleek niet realistisch. Er waren nog teveel technische verbeterpunten en er was te weinig samenhang in de verschillende projectplannen. Iedereen was zeer gemotiveerd aan het werk, maar er was geen gezamenlijke koers. Samen met Hayo heb ik ervoor gezorgd dat er een duidelijk structuur kwam. We hebben duidelijke doelstellingen geformuleerd en een ‘lean & mean’ proces opgezet: een heldere programmastructuur en duidelijke afspraken over hoe we samenwerken, zaken vastleggen en rapporteren. Ik heb veel tijd besteed aan de afstemming tussen alle partijen en het bouwen aan goede relaties.

Mijn benadering is altijd open en eerlijk. Er waren best wel wat tegenslagen; soms vlogen de vonken er vanaf. Ik heb geprobeerd de rust te bewaren en de balans te vinden. De implementatie verliep vrijwel vlekkeloos; na de oplevering was er eigenlijk niets meer te doen. Daar mogen we met alle betrokkenen ontzettend trots op zijn. In anderhalf jaar hebben wij een prachtig programma neergezet. Het was een stressvolle tijd en het programma heeft iedereen flink bezig gehouden. Maar het gaf vooral ook enorm veel energie. Hiermee hebben we Obvion echt verder geholpen.”


Hayo Baarspul is senior consultant bij SeederDeBoer.

“Ik verzorgde de verslaglegging van de stuurgroep- en programma board-vergaderingen, zorgde dat acties tijdig werden opgevolgd en dat de besluitvorming op het juiste moment plaatsvond. Daarnaast was ik projectleider voor de Service Level Agreement met één van de leveranciers. Omdat er zoveel partijen betrokken zijn, is het belangrijk om telkens goed in beeld te hebben wat er overal gebeurt. Albert en ik hebben ervoor gezorgd dat er duidelijke structuren kwamen.

Hayo Baarspul

Hayo Baarspul

Als ik op het programma bij Obvion terugkijk, bedenk ik me hoe bijzonder het was om zo’n groot traject mee te maken. Het klinkt allemaal zo vanzelfsprekend: je definieert de scope, brengt structuur aan, maakt afspraken en iedereen doet wat hij moet doen. Maar zo gaat het niet altijd. Anders zouden niet zoveel IT-programma’s bij bedrijven en overheidsinstellingen mislukken. Juist omdat we hier zoveel geïnvesteerd hebben in goede relaties en transparante samenwerking met de strategische partners van Obvion werd het programma zo succesvol. Bovendien hadden we gewoon een heel goed team. Het was mooi om daar deel van uit te maken.”

Meer cases

Cookie toestemming
We gebruiken cookies op onze website. Door verder te gaan op deze site accepteert u automatisch deze essentiële en analytische cookies.