case

Alexander Monro Ziekenhuis

Alexander Monro Ziekenhuis: in een week een complete marktanalyse

Het Alexander Monro Ziekenhuis is het enige ziekenhuis in Nederland dat zich volledig richt op borstkanker, goedaardige borstaandoeningen en erfelijkheid. Veel borstkankerpatiënten en huisartsen weten het ziekenhuis echter niet te vinden, ondanks de uitstekende scores op kwaliteit en patiënttevredenheid. SeederDeBoer maakte een marktanalyse als basis voor de nieuwe strategie van het Alexander Monro. Een bijzondere opdracht, zeker omdat deze in één week is uitgevoerd.

Marjolein de Jong is bestuurder van het Alexander Monro Ziekenhuis: “Wij bieden borst(kanker)zorg op maat, volledig rondom de patiënt georganiseerd. De behoeften en beleving van de patiënt staan centraal in alles wat we doen. Onze aanpak kenmerkt zich door oprechte aandacht, vertrouwen en betrokkenheid. Gastvrouwen zorgen voor persoonlijke ontvangst en begeleiding. Onze specialisten komen naar de patiënt toe en nemen veel tijd voor de gesprekken. Ook de directe naasten van de patiënt betrekken we tijdens het gehele zorgproces. Zo mag er altijd een dierbare blijven eten of slapen. We hebben ons laten inspireren door de hospitality. Die persoonlijke en gastvrije aanpak waarderen onze patiënten en bezoekers. Onze klanttevredenheid is nog nooit lager dan een 9,4 geweest.”

“We werden goed meegenomen in het onderzoek. We hebben het echt samen gedaan.”

Alexander Monro Ziekenhuis

Een prachtig resultaat waar ook Paul Venhoeven, bestuursvoorzitter en verantwoordelijk voor financiën, trots op is. “Als center of excellence voor hoogwaardige borst(kanker)zorg zijn wij uniek in Europa. Wij geloven in geconcentreerde zorg. Door specialisatie ontstaan efficiency en hogere kwaliteit. Maar uiteraard is het wel belangrijk dat we een goede patiënteninstroom hebben. Meer patiënten betekent meer inkomsten en daardoor uiteindelijk nog betere zorg.” Juist daar ligt een grote uitdaging voor het Alexander Monro Ziekenhuis. Veel borstkankerpatiënten kennen het ziekenhuis niet en worden daar ook niet op gewezen door hun huisarts. Het is dus belangrijk dat het Alexander Monro een goede naamsbekendheid opbouwt.

“SeederDeBoer heeft ons een goede onderbouwing voor ons nieuwe beleid gegeven. In een week tijd! Dat was precies waar we behoefte aan hadden.”

Marjolein de Jong: “Het huidige zorglandschap is flink in beweging. We hadden behoefte aan actueel inzicht in de Nederlandse borstkankerzorg. Hierover sprak ik met Jurgen Schut, partner van SeederDeBoer. Wij kwamen tot de conclusie dat ons ziekenhuis een marktanalyse nodig had waarin onze plaats duidelijk zou worden: waar staan we, hoe onderscheiden wij ons en wat kunnen we verbeteren? En hoe bereiken we zoveel mogelijk Nederlandse vrouwen en huisartsen?” Het Alexander Monro wilde snel over de marktanalyse beschikken, om op korte termijn de nodige actie te kunnen nemen. Zo ontstond het idee voor een impactvolle aanpak: in een week tijd zou SeederDeBoer de complete analyse klaar hebben. Een week van volledige focus en veel betrokkenheid van medewerkers van het ziekenhuis.

En zo geschiedde. Caroline Broekhuizen, Lotte Olminkhof en Lieke van den Boom van SeederDeBoer gingen aan de slag met informatie van het Alexander Monro Ziekenhuis en uit externe bronnen. Tussentijds deelden ze de bevindingen, vertelt Paul Venhoeven. “We werden goed meegenomen in het onderzoek. Soms besloten we de focus wat te verleggen of interessante uitkomsten verder uit te diepen. We hebben het echt samen gedaan.” Het eindresultaat werd gedeeld in een presentatie in het ziekenhuis, waar een grote groep medewerkers aanwezig was. Marjolein de Jong: “Elk team – medisch specialisten, bestuur, verpleegkundigen, gastvrouwen en backoffice – had een aantal collega’s afgevaardigd. Door iedereen mee te nemen in de marktanalyse begrijpen we met elkaar de keuzes die we moeten maken. De objectieve, frisse blik van SeederDeBoer heeft ons een goede onderbouwing voor ons nieuwe beleid gegeven. In een week tijd! Dat was precies waar we behoefte aan hadden.”

Alexander Monro Ziekenhuis

Caroline Broekhuizen, consultant SeederDeBoer: “Na het intakegesprek dat Jurgen Schut en ik met Marjolein de Jong van het Alexander Monro Ziekenhuis hadden, heb ik samen met Lieke en Lotte een team gevormd om deze opdracht uit te voeren. Daarnaast heeft Annemiek Cornielje, marketing- en communicatiemedewerker bij het Alexander Monro Ziekenhuis ons team twee dagen versterkt. Het was een bijzondere ervaring om samen zo’n intensief project te doen. Flexibel werken onder een bepaalde tijdsdruk, continu de scope bewaken en veel contact met het Alexander Monro Ziekenhuis. Als ik erop terugkijk, was het vooral een leuk en leerzaam project. In een week zijn we een sterk team geworden.”

Lotte Olminkhof, young professional SeederDeBoer: ‘’We kregen vanuit SeederDeBoer veel ruimte om het onderzoek zelfstandig uit te voeren. Jurgen Schut begeleidde ons en gaf ons ook het vertrouwen om zelf het klantcontact te onderhouden, te presenteren en de oplevering te doen. Natuurlijk was dat best spannend, maar daardoor waren wij extra gemotiveerd om samen een goed resultaat neer te zetten.”

Lieke van den Boom, consultant SeederDeBoer: “In een week een marktanalyse uitvoeren is een flinke uitdaging. Het betekent snel schakelen, goed anticiperen op vragen van de opdrachtgever en flexibel omgaan met koerswijzigingen. We hebben goed samengewerkt met het Alexander Monro Ziekenhuis. Daardoor hebben we een eindproduct opgeleverd waarmee onze opdrachtgever goed uit de voeten kan. We hebben het Alexander Monro input gegeven om nieuwe stappen te zetten.”

“We hebben kortcyclisch gewerkt, in een project waarin resultaat, samen, vertrouwen, kennis en ervaring de uitgangspunten waren. Een succesvolle aanpak die we vaak toepassen.”

Jurgen Schut, partner SeederDeBoer: “In een project met zo een strakke deadline moet je een duidelijke scope hebben en prioriteiten stellen. Telkens scherp voor ogen hebben wat je wel of niet gaat doen, in samenspraak met de opdrachtgever. De analyse bij het Alexander Monro Ziekenhuis was een geslaagd project waarvan we zelf ook veel geleerd hebben. We hebben kortcyclisch gewerkt, in een project waarin resultaat, samen, vertrouwen, kennis en ervaring de uitgangspunten waren. Een succesvolle aanpak die we vaak toepassen.”

Meer cases

Cookie toestemming
We gebruiken cookies op onze website. Door verder te gaan op deze site accepteert u automatisch deze essentiële en analytische cookies.