case

Westfriesgasthuis: nog betere zorg dichtbij huis

Patiënten verzekeren van medisch specialistische zorg in de regio. Met dat doel fuseerden het Waterlandziekenhuis en het Westfriesgasthuis. Ook de ondersteunende diensten werden samengevoegd. Nils van Mourik, manager Facilitair Bedrijf & Vastgoed, vroeg SeederDeBoer het integratieplan voor zijn afdeling en de projectleiding te verzorgen.

We ontmoeten Nils in het Westfriesgasthuis in Hoorn. Vanuit de gezellige drukte in de centrale hal lopen we de trap op langs Neurologie en Radiologie. Verpleegkundigen en artsen zijn aan het werk, net als de schoonmakers en de medewerkers van de technische dienst. Patiënten en bezoekers, jong en oud, vinden hun weg.

Nils houdt van de dynamiek van het ziekenhuis. “Ik kan hier iets bijdragen voor een patiënt die het moeilijk heeft op een bepaald moment in zijn of haar leven. Vanuit mijn eigen werkgebied de zorg elke dag een beetje beter maken, daar kom ik dagelijks mijn bed voor uit.”

Nils was al manager Facilitair Bedrijf & Vastgoed Westfriesgasthuis toen de raden van bestuur van het Westfriesgasthuis en het Waterlandziekenhuis besloten tot een fusie. Zij wezen zes kwartiermakers aan om de fusie binnen de ondersteunende diensten aan te sturen. Nils werd kwartiermaker Facilitair Bedrijf & Vastgoed. Hij vertelt over de doelstelling van de fusie tussen de twee ziekenhuizen: de zorg dichtbij houden voor de patiënt. “We willen de ingang voor patiënten – de poliklinische zorg – lokaal blijven aanbieden. Dat vinden mensen heel belangrijk, zo blijkt ook uit onderzoek. Als we niet waren samengegaan, zouden mensen uit onze regio voor hoogcomplexe zorg naar Alkmaar of Amsterdam moeten reizen. Het samengaan van de ziekenhuizen helpt ons om de zorg in de regio te houden én kwalitatief nog beter te maken.”

“Ik heb SeederDeBoer ervaren als een deskundige partij die veel kennis deelt.”

Nils wilde graag een externe partij betrekken bij de totstandkoming van het integratieplan voor het Facilitair Bedrijf & Vastgoed en voor de projectleiding bij de uitvoer van het plan. “Een bekende die bij een ander ziekenhuis werkt, had goede ervaringen met SeederDeBoer. Zo ben ik met Jurgen Schut in contact gekomen. In de gesprekken die volgden, ontstond een goede klik tussen de mensen van SeederDeBoer en ons ziekenhuis. Zo is onze samenwerking ontstaan.”

Vanuit SeederDeBoer kwam Linda van Olst-Spaans richting de Noord-Hollandse ziekenhuizen. Bij de totstandkoming van het integratieplan werkte ze nauw samen met de unithoofden van het Facilitair Bedrijf. Nils: “Als je mensen betrekt, creëer je niet alleen draagvlak, maar leg je ook een goede basis voor de borging. Daarom hebben onze unithoofden, maar ook de medewerkers, veel invloed gehad op de plannen. Bovendien hebben we ook andere stakeholders aangehaakt, zoals patiënten, medisch specialisten en zorgprofessionals. Het Facilitair Bedrijf & Vastgoed is een serviceorganisatie. We wilden de behoeften van de klant in beeld hebben om daar goed op te kunnen inspelen.”

“De fusie is pas net een feit, maar we zien nu al synergievoordelen.”

Deze aanpak bleek zijn vruchten af te werpen: er is een integratieplan ontwikkeld dat op veel draagvlak kon rekenen. Ook het medezeggenschapstraject leverde geen noemenswaardige hobbels op. Nils is trots op hoe deze fase is verlopen. “Ik heb veel bewondering voor de loyaliteit van onze mensen. Toen we van start gingen met het inrichtingsplan, waren veel unithoofden nog onzeker over hun nieuwe positie. Desalniettemin zetten zij zich in om een nieuw toekomstperspectief te schetsen. We hebben het plan gemaakt met ongeveer vijftig medewerkers. Zij hebben hier veel tijd en energie ingestoken, maar het gaf hen ook de gelegenheid om mee te bouwen aan het nieuwe Facilitair Bedrijf. Uiteindelijk is het volledige inrichtingsplan op tijd afgerond, ook dat vind ik een mooie prestatie.”

Daarbij speelde SeederDeBoer en dan voornamelijk Linda van Olst, een belangrijke rol. “Zij heeft ons geholpen bij het opstellen van het integratieplan. Vervolgens heeft zij de projectleiding op zich genomen, waarbij ze de voortgang van de acties en de deadlines bewaakte. Dat heeft zij uitstekend gedaan. Ik heb SeederDeBoer ervaren als een deskundige partij die de branche en ons werkveld goed kent en veel kennis deelt. Zo organiseerden zij sessies met de unithoofden over innovaties op het gebied van facilitair management en vastgoed. Bijvoorbeeld over de ontwikkelingen op het gebied van gebouwentechnologie. Bovendien weten de mensen van SeederDeBoer hoe je organisatieverandering tot een succes kunt maken. Ze beheersen de Excel-kant, het projectmanagement, maar weten ook hoe belangrijk de menselijke kant is. Hun bijdrage was heel waardevol. De fusie is pas net een feit, maar binnen Facilitair Bedrijf & Vastgoed zien we nu al synergievoordelen.”


Linda van Olst-Spaans, senior consultant SeederDeBoer: “Nils gaf ons de ruimte voor een zorgvuldige veranderkundige aanpak met veel betrokkenheid van de unitmanagers en medewerkers. Zij hebben de deelplannen opgesteld, waarbij ik hen ondersteunde. Vervolgens heb ik de deelplannen samengevoegd in een overkoepelend integratieplan en het algemene deel geschreven. Daarin is vastgelegd hoe we de twee afdelingen van het Facilitair Bedrijf & Vastgoed op een goede manier wilden samenvoegen. Hoe nemen we de mensen mee? Welke scholing is benodigd? Hoe borgen wij dat de plannen ook uitgevoerd worden? Vanuit SeederDeBoer hebben we een aantal inspiratiesessies georganiseerd voor de unithoofden. Onder andere over hoe je bedenkt hoe de nieuwe situatie eruit moet zien en hoe je goede plannen maakt en uitvoert met behulp van de Lean-principes.”

“Heel mooi om betrokken te zijn bij het maken van de plannen èn de realisatie daarvan.”

“Bij de start van de fusie ben ik gevraagd het projectmanagement op me te nemen van de projecten binnen het Facilitair Bedrijf & Vastgoed. Mijn taak was om te coördineren, structuur te bewaken en mensen te verbinden. Heel mooi om betrokken te zijn bij het maken van de plannen én de realisatie daarvan. Het blijkt dat we goede plannen gemaakt hebben, want we zijn deze plannen ook daadwerkelijk aan het uitvoeren. Uiteraard lopen er wat dingen anders dan gepland, mede doordat we zijn ingehaald door de tijd. Maar die zaken pakken we op een pragmatische manier met elkaar op. De saamhorigheid is een mooie basis voor een stevig functionerend Facilitair Bedrijf.”

Meer cases

Cookie toestemming
We gebruiken cookies op onze website. Door verder te gaan op deze site accepteert u automatisch deze essentiële en analytische cookies.