Erasmus MC

Beter met minder

Erasmus MC heeft hoge ambities op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek. Dat stelt de nodige eisen aan de organisatie en de processen. Zo was het onder andere noodzakelijk dat er veranderingen kwamen in de organisatie van de ondersteunende afdelingen en de governance. Jurgen Schut was programmadirecteur.

Wij ontmoeten David Voetelink, lid Raad van Bestuur Erasmus MC, in de toren van het ziekenhuis. Vanuit hier heb je een mooi uitzicht over Rotterdam, de stad die zich kenmerkt door zijn vernieuwingsdrang. Datzelfde geldt voor het Erasmus MC. Om tot de top op het gebied van zorg, onderwijs en onderzoek te blijven behoren, is het noodzakelijk om in ontwikkeling te blijven. De invoering van een nieuw elektronisch patiëntendossier (EPD) en ziekenhuisinformatiesysteem (ZIS), en de nieuwbouw met enkel eenpersoonskamers zijn daar voorbeelden van.

“Een krachtige, goed samenwerkende staf is cruciaal voor het succes van het Erasmus MC.”

“Bij dergelijke majeure ontwikkelingen is het noodzakelijk om voortdurend kritisch naar de organisatie en de processen te blijven kijken. Dat is van belang voor goede patiëntenzorg, gemotiveerde medewerkers en aanscherping van de efficiency”, vertelt David Voetelink. “Dat geldt zowel voor de afdelingen in het primaire proces als voor de ondersteunende afdelingen, zoals IT, Finance, HR en Communicatie. Een krachtige, goed samenwerkende staf is cruciaal voor het succes van het Erasmus MC.”

Erasmus MC

Hoe zorg je ervoor dat je de ondersteunende diensten zodanig organiseert dat zij goedkoper worden en beter samenwerken? De Raad van Bestuur verzocht Jurgen Schut om als externe programmadirecteur deze verandering, die de naam ‘Beter met minder’ kreeg, te realiseren. David Voetelink: “Op basis van tal van analyses hebben we met Jurgen bepaald hoe we de stafafdelingen wilden modelleren. Ook hebben we een blauwdruk gemaakt voor de governance in het ziekenhuis, dus hoe werken we samen, hoe verloopt de aansturing en hoe rapporteren we?”

Besloten werd om de stafafdelingen te bundelen in een servicebedrijf met een overkoepelende directeur die verantwoordelijk is voor samenhang en samenwerking. “Jurgen Schut heeft op een uitstekende manier een belangrijke bijdrage geleverd aan de reorganisatie en het samenbrengen van de bedrijfsondersteunende diensten van het Erasmus MC. Zijn werkwijze is open en betrokken. Hij weet alle stakeholders mee te nemen in het proces”.

“Binnen het servicebedrijf worden de projecten nu succesvol gezamenlijk opgepakt.”

Het nieuwe servicebedrijf is nu operationeel. Dat wierp direct al vruchten af, vertelt David Voetelink. “Binnen het servicebedrijf worden de projecten nu succesvol gezamenlijk opgepakt. En de nieuwe governance-afspraken leiden ook tot meer uniformiteit en samenwerking binnen de zorgafdelingen.” Een goede en noodzakelijke basis om tot de top in zorg, onderwijs en onderzoek te blijven behoren.

+ Meer lezen