Besturing & Bedrijfsvoering — Rendementsverbetering - SeederDeBoer

Besturing & Bedrijfsvoering — Rendementsverbetering

Binnen het domein van Besturing & Bedrijfsvoering hoort ons inziens rendementsverbetering. Rendementsverbetering start met inzicht. We zorgen daarbij voor beslissingsondersteuning, we ontwikkelen managementinformatie en we werken via scenario's aan perspectieven op financieel, sociaal en maatschappelijk rendement

We begeleiden uw organisatie bij de inrichting van lange termijn waardecreatie.

Is de impact bekend van uw organisatie op al haar belanghebbenden? Welke waarde is voor hen gecreëerd, en welke is vernietigd? Wat is de maatschappelijke relevantie van uw organisatie? Hoever is uw organisatie gevorderd met de implementatie van nieuwe bijbehorende verslaggevingsregels (ESG Reporting)? En tot welke nodige keten-, proces- en organisatieveranderingen leidt dit inzicht?

Dit zijn vraagstukken waarbij we organisaties evalueren, adviseren en begeleiden bij een succesvolle implementatie.

Marco is expert op dit gebied
Neem contact op
Praten met een expert?
Neem contact op
Relevante items