Drijfveren

Het leren kennen van onszelf, het zorg hebben voor de ander en werken aan een betere omgeving zijn onze belangrijkste drijfveren.

Ken jezelf: Voortdurende zoektocht

Het kennen van onszelf is een voortdurende zoektocht. Het is een individuele zoektocht van iedere professional bij SeederDeBoer en het is ook een collectieve zoektocht van ons als bedrijf. In deze zoektocht leren we onze eigen bezieling steeds beter kennen en weten we ook steeds beter waarom we de dingen doen zoals we ze doen.

Deze zoektocht werkt bevrijdend. We weten goed wat onze bijdrage is en kunnen vanuit verbinding en contact werken met onze klanten. Het is echter ook bittere professionele noodzaak. Om onze klanten te kunnen helpen in hun groei, zullen we zelf ook moeten leren te groeien. Een proces waarin wij en onze klanten alle donkere en lichte kanten van het leven tegenkomen.

Zorg voor de ander: Verantwoordelijkheid

Zorg voor de ander staat centraal in ons werk. Natuurlijk heeft ieder mens en ook iedere organisatie de verantwoordelijkheid om zelf te werken aan de eigen vragen zodra ze ontstaan. Deze verantwoordelijkheid nemen en de vragen proberen te beantwoorden leidt tot het toenemen van vermogen om op een later moment vragen zelf beter op te kunnen lossen.

Soms zijn de vragen echter te groot. Het lukt op dat moment niet om de vraag goed te formuleren of er is angst om de vraag te stellen. Het is dan fijn om zorg en steun te ontvangen van iemand die wil helpen en die tegelijkertijd de verantwoordelijkheid voor de vraag bij de vrager laat liggen.

Wij werken graag samen met visionaire, verstandige, hartelijke, bewuste en moedige mensen die graag iets willen bereiken voor hun organisatie. In termen van verantwoordelijkheid werken we vooral voor bestuurders en directeuren. Mensen die zich in een eindverantwoordelijke positie bevinden voor het verbeteren van de werking, positionering en prestaties van de organisatie.

Betere omgeving: ‘Passende’ ontwikkeling

Werken aan visie, bewustzijn en inzicht is van grote waarde. In onze overtuiging draagt het werken hieraan direct bij aan een betere omgeving. Een betere omgeving in de zin van meer begrip over de ordening der dingen. Meer verbinding tussen mensen omdat ze in staat zijn beter contact te maken. Meer oog voor waar het knelt en waar ondersteuning nodig is. Meer aandacht voor die gedragingen die positief bijdragen aan de eigen visierealisatie.

Andersom werkt het echter ook. Een visie op een betere omgeving kan een sterke impuls zijn voor de eigen ontwikkeling en in het ondersteunen van anderen in hun ontwikkelproces. In onze visie is het van belang dat organisaties zich ‘passend’ ontwikkelen. Passend in de zin dat ze weten wat hun bijdrage is en daar ook gericht aan blijven werken. Passend dat ze ook contact blijven houden met de mensen die werken bij de organisatie en met de andere betrokkenen buiten de organisatie. Passend dat ze niet alleen het economisch belang voor laten gaan, maar ook oog hebben van hun invloed op bijvoorbeeld sociaal, maatschappelijk en milieu. Passend  dat er goede afweging wordt gemaakt tussen de collectieve en individuele belangen.

Anderen lazen ook

Cookie toestemming
We gebruiken cookies op onze website. Door verder te gaan op deze site accepteert u automatisch deze essentiële en analytische cookies.