Rijksbrede ICT-aanbesteding gewonnen! - SeederDeBoer

Rijksbrede aanbesteding Strategisch ICT Maatwerk Advies gewonnen!

DiVetro, SeederDeBoer en 1DigitalNL, een ingespeeld samenwerkingsverband van drie pragmatisch ingestelde, kennisintensieve adviesorganisaties gaat de Rijksoverheid als adviespartner de komende vier jaar voorzien van strategisch advies op het gebied van digitale transformaties.

DiVetro, SeederDeBoer en 1DigitalNL werken al enige tijd samen. De drie organisaties hebben elkaar gevonden in de kernwaarden betekenisvol ondernemen, transparantie, vakmanschap, mensenwerk, vrijdenken en doen. Zij willen de Rijksoverheid helpen met het oplossen van complexe strategische ICT-vraagstukken op weg naar een veilige, mensgerichte, transparante, duurzame en effectieve digitale toekomst voor burgers en bedrijven in Nederland. Het samenwerkingsverband staat voor een onorthodoxe, innovatieve én gedegen aanpak die rekening houdt met de context van publiek, politiek en media.

Namens 21 deelnemende onderdelen van het Rijk heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een Rijksbrede aanbesteding uitgeschreven voor Strategisch ICT Maatwerk Advies (SIMA 2022). Deelnemers zijn alle ministeries en daaronder vallende organisatieonderdelen, de Politie, een aantal zelfstandige bestuursorganen (zoals het COA en de SVB) en hoge colleges van Staat (zoals de Algemene Rekenkamer, Eerste Kamer, Tweede Kamer, Nationale Ombudsman en Raad van State).

Aan vijf inschrijvers is op 17 mei jongstleden definitief een raamovereenkomst gegund, die 1 juni 2022 ingaat. Naast de combinatie DiVetro – SeederDeBoer – 1DigitalNL zijn KPMG Advisory, Atos, de combinatie PwC-Accenture-Metri en de combinatie VKA-Berenschot-McKinsey gecontracteerd.

Deze overeenkomst heeft een looptijd van vier jaar en een geraamde waarde van 24,5 miljoen euro exclusief btw (met een maximum van 33 miljoen euro).

Meer weten? Dan kun je contact opnemen met Albert Visscher, partner.