Data Dilemma's: Data voor leefbare straten, buurten en… - SeederDeBoer

Data Dilemma's: Data voor leefbare straten, buurten en steden

Hoe kunnen we de rijkdom aan beschikbare data inzetten om de leefbaarheid in wijken te verhogen? En hoe kunnen we op basis van data in gesprek gaan met bewoners over de juiste interventies? In de aankomende editie van Data Dilemma’s van Amsterdam Smart City, zullen wij als partner samen met Hieroo Amsterdam in gaan op hoe we data kunnen inzetten voor leefbare straten, buurten en steden.

De leefbaarheid van woonwijken in de Amsterdamse Metropoolregio staat steeds meer onder druk. Leefbaarheid in de wijk draait om het creëren van een fijne woon-, werk- en leefomgeving voor inwoners, een essentieel thema voor gemeentes en woningbouwcorporaties in onze regio. De aanwezige stroom aan data biedt kansen voor het verbeteren en behouden van de leefbaarheid op wijkniveau! Gemeenten beschikken over veel data over onze fysieke leefomgeving. Denk aan luchtkwaliteit, verkeer en overlast. Maar ook over sociale factoren, zoals sociale cohesie en voorzieningen. De uitdaging? Het efficiënt en met oog voor de menselijke maat benutten van beschikbare data – van verkeersstromen tot sociale indicatoren. Dit roept vragen op zoals: hoe meten we leefbaarheid? En hoe kunnen we de rijkdom aan beschikbare data inzetten om de leefbaarheid in wijken daadwerkelijk te verhogen?


Datum: donderdag 29 februari

Tijd: 15:30 tot 18:00 uur

Locatie: AHK Culture Club, 5 Kattenburgerstraat 27e, 1018 JA Amsterdam


In deze editie van Data Dilemma's zullen we in gesprek gaan met de volgende sprekers:

Luc Manders van Buurtvolk schetst een beeld van zijn ervaringen in kwetsbare wijken, de concrete verbinding die je met data kunt maken en de mogelijkheid om op basis van data te voorspellen maar óók te voorkomen.

Hebe Verrest, Associate Professor aan de Universiteit van Amsterdam, vertelt over het Welzijnsdashboard, dat samen met bewoners in de wijk Venserpolder (Amsterdam Zuid-Oost) is ontwikkeld. Het Dashboard maakt behoeften en prioriteiten van bewoners meetbaar. Op basis van dit Dashboard gaan bewoners, de (lokale) overheid en andere belanghebbenden met elkaar in gesprek over de juiste interventies.

Sahar Tushuizen & Martijn Veenstra, werkzaam voor het datateam van de Gemeente Amsterdam voor een breder stadsperspectief

Meld je aan
voor het event!

Laten we samen verkennen welke beslissingen nodig zijn voor verantwoord gebruik van data.

Meld je aan

Over Data Dilemma’s

Deze editie van Data Dilemma’s is een samenwerking tussen Amsterdam Smart City, Hieroo, SeederDeBoer en het Data Lab van gemeente Amsterdam. Vier keer per jaar onderzoeken we de mogelijkheden om data en nieuwe technologieën te gebruiken om stedelijke en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken, met de nadruk op verantwoorde digitalisering. Het doel is om data te gebruiken om steden veiliger, schoner en toegankelijker te maken, maar wat gebeurt er met alle data die wordt verzameld? Welke dilemma’s komen we tegen als we (persoonlijke) data verzamelen om de stad te verbeteren? Deze vragen zijn van belang voor iedereen: overheden, kennisinstellingen, bedrijven en het maatschappelijk middenveld.