scrum-master

4 tips voor Scrum Masters van nieuwe teams

Milou Baekers
Consultant

Thema

Agile

Een Scrum Masterrol vervullen in een nieuw gevormd team is een uitdaging. Teamleden hebben verschillende ervaringen met Scrum en de mate van zelforganisatie is waarschijnlijk laag. Als Scrum Master is het van belang dat je het team begeleidt in het creëren van een fundament voor robuuste samenwerking en groei. In dit artikel geef ik 4 tips om hiermee aan de slag te gaan.

Tip 1: Creëer gezamenlijk begrip

“Scrum, dat is toch iets met post-it’s en sprints?”, is een vraag die je als Scrum Master vaak zal horen. Scrum wordt geassocieerd met middelen en typische termen. Wanneer de leden van het Development Team uiteenlopende kennis en ervaring hebben met agile werken en Scrum, is het van belang een gezamenlijk begrip en beeld met het team te creëren. Wat verstaan de teamleden onder agile werken? Waarom is Scrum een werkwijze die past bij de werkzaamheden van het team? Het team werkt in sprints, doet elke dag een stand-up en houdt sprint planningssessies en retrospectives, maar weten teamleden ook waarom? Ga, zeker in een startend Scrum Team, steeds gezamenlijk in gesprek over de voordelen die Scrum het team kan brengen op het gebied van samenwerking, transparantie en continu leren en verbeteren. Het illustreren met voorbeelden uit eigen ervaring of succesverhalen van anderen helpt je verhaal kracht bij te zetten.

Tip 2: Stel krachtige vragen

Als Scrum Master faciliteer je het team om gezamenlijk te komen tot de beste manier van werken. Je helpt teamleden te komen tot een aanpak die voor hen werkt en houd je niet bezig met de inhoud van werkzaamheden. Vragen stellen kan een goed hulpmiddel zijn om individuen en groepen aan het denken te zetten. Let wel op dat je geen vragen stelt waarvan je het “goede” antwoord al in gedachten hebt. ‘Krachtige’ vragen zijn vragen die écht open zijn en hierdoor zelfreflectie triggeren bij je gesprekspartner.[i] De bedoeling is dat krachtige vragen meer creativiteit en inzicht losmaken en leiden tot meer dan één oplossingsrichting. Stel, het team komt steeds terug tot hetzelfde gesprek. In plaats van de vraag te stellen: “Waarom hebben jullie alweer dit gesprek?”, zou je kunnen denken aan een van de volgende vragen: “Wat lijkt hier het grootste obstakel te zijn?” of “Waar maak je je hierin het meeste zorgen over?”. Door het stellen van krachtige vragen laat je jouw eigen oordeel over een situatie achterwege. Hierdoor laat je de teamleden zien dat zij degenen zijn met de antwoorden.[ii]

Tip 3: Help je team ontwikkelen; begin klein

Voor een succesvolle toepassing van Scrum, is teamontwikkeling noodzakelijk. Kernwaarden van Scrum zijn onder andere openheid, respect en commitment. Dit bereik je niet van de ene op de andere dag. Daarom zal je als Scrum Master op regelmatige basis aandacht moeten besteden aan het ontwikkelen van je team. Dit doe je onder andere in de retrospective, maar er zijn ook andere momenten om hierbij stil te staan. Start bij een nieuw team met het gezamenlijk opstellen van een Team Charter. Dit is een document met de huisregels van het team. Welke waarden en normen zijn van belang in de samenwerking? Welke afspraken maak je met elkaar? Als Scrum Master begeleid je de teamleden bij het samenstellen van het charter. Alleen afspraken die door het volledige team worden gedragen neem je op in het document. Zorg er vervolgens voor dat het Team Charter op een goed zichtbare plek hangt.

Tip 4: Bescherm je team

In grote organisaties is het niet vreemd dat verschillende afdelingen verschillend werken. Hierdoor kan het voorkomen dat collega’s buiten het team of jouw afdeling niet goed begrijpen wat het inhoudt om te werken met de Scrum methodiek. Als Scrum Master behoed je het team voor invloeden van buitenaf die nadelig zijn voor de focus en cadans van het team. Iemand uitlenen voor een spoedklusje of het team midden in een sprint vragen een nieuw onderwerp op te pakken moet je zien te voorkomen. Het is jouw taak om aan collega’s buiten het team uit te leggen waarom het team niet aan deze vragen kan voldoen. Als Scrum Master manage je de context zodat het team ongestoord de sprint kan voltooien. Probeer daarnaast ook de teamsamenstelling voor een zo lang mogelijke periode gelijk te houden. Elke keer wanneer een teamlid wordt toegevoegd of weggehaald, zal het team een stapje terug doen op bijvoorbeeld het gebied van efficiëntie of het niveau van onderling vertrouwen.

Voor het goed uitvoeren van Scrum is veel meer nodig dan de voorgeschreven meetings en middelen. Om als team de vruchten van de Scrum methodiek te plukken, is het nodig om een sterke basis van onderling vertrouwen en gezamenlijk begrip op te bouwen om als team te kunnen groeien. Hopelijk helpen bovenstaande tips om hiervoor de eerste stappen te zetten.

[i] Whitworth, L.K., Kimsey-House, K., Kimsey-House, H., Sandahl, P. (2007). Co-active coaching: New skills for coaching people toward success in work and life (2nd ed.). Mountainview, CA: Davies Black.

[ii] Adkins, L. (2010) Coaching Agile Teams: a companion for Scrum Masters, Agile Coaches, and Project Managers in transition. Boston, MA: Pearson Education.

Anderen lazen ook

Cookie toestemming
We gebruiken cookies op onze website. Door verder te gaan op deze site accepteert u automatisch deze essentiële en analytische cookies.