Publieke sector

Toenemende focus op kerntaak en digitale dienstverlening

Wanneer u in de publieke sector werkzaam bent, is het aan u om een balans te vinden tussen de conflicterende belangen en wensen van mens, maatschappij en overheid. Er wordt veel van uw organisatie verwacht: burgers en bedrijven eisen meer transparantie en slagvaardigheid. Dienstverlening moet makkelijk toegankelijk en altijd beschikbaar zijn, tegen steeds lagere kosten. De politiek-bestuurlijke context waarin u opereert maakt het doorvoeren van veranderingen lastig. U staat voor de uitdaging steeds meer te doen met minder middelen.

Door structureel in te zetten op digitalisering of papierloos werken en versimpeling van uw processen, verbeteren de effectiviteit en prestaties van uw instelling of organisatie.

SeederDeBoer is gespecialiseerd in procesverbetering en digitalisering bij uitvoeringsinstanties, zelfstandige bestuursorganen, agentschappen en centrale overheidsdiensten. Daarbij helpen wij zowel bij de veranderkundige aspecten als bij de technische systeem en proces gerelateerde aanpassingen.

Wij helpen niet alleen bij het ontwerp van uw digitale ambitie, maar bieden ook ondersteuning in het realisatieproces. Dit doen wij door doelstellingen en scope helder te formuleren, processen en verbeterpotentieel in kaart te brengen en keuzes en afwegingen zodanig te onderbouwen dat een realistisch implementatieplan ontstaat. Zo realiseren we samen met u echte innovatie.